Lees hier de nieuws- en blogberichten van de Bredebieb.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Don’t save the library, save the world instead

Don’t save the library, save the world instead
Een citaat van de welbekende David Lankes.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we te maken hebben met een forse stroom aan vluchtelingen. Wat begon met gevaarlijke boottochtjes over de Middellandse Zee, transport per vrachtwagens door Europa en een run op de Kanaaltunnel, heeft inmiddels ook ons land bereikt. Duidelijk is dat we niet met een tijdelijke piek te maken hebben. De komende jaren zullen we om moeten gaan met deze nieuwe werkelijkheid.

De vraag is: wat heeft de bieb hiermee te maken? En: lokaal doen biebs al veel – en steeds meer – voor vluchtelingen. Is dat niet voldoende?

Lees meer…

Dorpsgesprekken in Neder-Betuwe als input voor bibliotheekbeleid, met steun Bredebieb-community

Vorige week woensdag, 7 oktober, is in Neder-Betuwe de eerste crash-visit gehouden. Hieronder vindt u het verslag dat Wim Keizer namens Bibliotheekblad heeft gepubliceerd van deze sessie.

                 
Naamloos

‘Ik heb ze heel nuttig gevonden, die één-op-één-gesprekken. We kregen veel informatie over Neder-Betuwe. De centrale thematiek is toch wel hoe we in deze gemeente met alle groeperingen in gesprek komen en daar zie ik ook een rol voor de bibliotheek in.’ Mening van Gaby Lafeber, directeur Bibliotheek Rivierenland, tijdens een door haar en de Bredebieb-community op 7 oktober georganiseerde ‘crash-visit’ (= snel bezoek) in het dorpshuis van Kesteren, één van de Neder-Betuwse kernen. ‘Wat we nodig hebben zijn onderwerpen die de hele lokale gemeenschap (zuiloverstijgend) raken (wat speelt hier?), en die juist door een onafhankelijk/neutraal instituut als de bieb – op basis van adequate informatievoorziening – goed opgepakt, belicht en geagendeerd kunnen worden,’ zo vond Lafeber verder.

 

Lees meer…

Minecraft: bouwplaats voor een digitale toekomst

(auteur: Gemma Wiegant, Bibliotheek De Tweede Verdieping)
Gaming in de bieb, een gotspe?

Toen vaktermen als mobs, alternatieve dimensies en het craften van blocks weergalmden tegen de boekenschappen van bibliotheek De tweede verdieping, keken de volwassen bezoekers elkaar glazig aan. De aanwezige kinderen wisten natuurlijk wel wat er gaande was: hier wordt Minecraft gespeeld. Gaming dus, en nog wel binnen de muren van een gerenommeerd instituut als de bibliotheek. Een gotspe?

Geenszins. Dat gaming niet synoniem is aan verslavende tijdverspilling, maar werkelijk iets kan bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, wisten de mediacoaches van De tweede verdieping Wietske en Klaas-Jan allang. Om die reden organiseerden zij in de afgelopen meivakantie een Minecraft-toernooi. Lees meer…

Bredebieb convenant ondertekend

De Bredebieb beweging laat zien dat er volop nieuwe kansen liggen voor een bibliotheek die midden in de lokale samenleving staat. Om deze kansen optimaal te benutten moet samenwerking gezocht worden met branchevreemde partners. De Bredebieb kan daar in ondersteuning bieden.

De boekenbibliotheek maakt plaats voor een brede bibliotheek die mensen helpt bij het leven van alledag. Thema’s rond de participatiesamenleving en het vinden en behouden van werk, gezond leven nu en in de toekomst, zelfontplooiing of een leven lang leren en community vorming zijn dan ook heel belangrijk voor de bibliotheek van nu en de toekomst. Evenals de lokale verankering en de samenwerking met diverse (branchevreemde) organisaties. Te denken valt aan combinaties met ziekenhuizen, volksuniversiteiten, zorginstellingen en of het UWV. Lees meer…