Lees hier de nieuws- en blogberichten van de Bredebieb.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bredebieb gaat lokaal voor maximale impact

NaamloosOp dinsdag 7 november 2017 kwamen de leden van de Bredebieb bijeen in de pastorie van Oudewater, het kantoor van The Alignment House. Aan de hand van een grondige analyse van de opgave waar openbare bibliotheken in Nederland de komende jaren voor staan, is een glocal aanpak ontwikkeld om in 5 heldere stappen de impact lokaal te realiseren die bij een bieb past.

Deze vijf stappen bestaan uit public intelligence, maatschappelijk merk, vitale coalitie, programma voor de stad en maatschappelijke businesscase. Deze werkwijze helpt de lokale bibliotheek tot maximale impact te komen. De inrichting van de Bredebieb is hierdoor ingrijpend gewijzigd. De Bredebieb is – ook financieel – laagdrempeliger geworden. Alle bibliotheken die nieuwsgierig zijn naar ons krachtigste verbindende verhaal, kunnen vanaf nu op verschillende manieren kennismaken en meedoen met de Bredebieb. Ook aan niet-leden is gedacht, zij kunnen zich inschrijven voor onder andere masterclasses, thematafels en een studiereis.

De Bredebieb koestert de variatie van verbonden bibliotheken en speelt in op deze kracht. Dat doet de Bredebieb door een programmering uit te rollen voor 2018 die ingericht is langs twee lijnen die onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn: duiden en denken, leren en doen. Hiermee bouwen we voort op ons fundament, ontstaan op 18 september 2013. Dit fundament maakt van de Bredebieb het enige collectief in ons land dat alles doet wat nodig is om lokaal relevant te kunnen zijn. De impact van de Bredebieb in de afgelopen vier jaar is daar het bewijs van.

NBD Biblion en the Alignment House lanceren 6 programma’s 

NBD TAHNBD Biblion en the Alignment House hebben de handen in één geslagen om in samenwerking met partners het ‘vliegwiel voor innovatie’ te vormen voor de Bibliotheekbranche. Deze zomer lanceren zij de eerste zes pilots van programma’s. Het doel van deze programma’s is de bibliotheek te ondersteunen om lokaal sterker in positie te komen.

De zes programma’s zijn gericht op verschillende doelgroepen en op een variëteit aan thema’s: mantelzorg, privacy, opvoeding, lifestyle, laaggeletterdheid en talentontwikkeling. Bekijk hier de programma’s!

NBD Biblion en the Alignment House ontwikkelen programma’s die voldoen aan drie criteria. De programma’s:

 • brengen de bibliotheek lokaal in positie op maatschappelijke vraagstukken, in het sociaal- of cultureel domein
 • brengen duurzame (externe) financiering op gang
 • zijn ontwikkeld vanuit de behoeften van de eindgebruiker

We nodigen iedereen in het stelsel nadrukkelijk uit om mee te doen zodat we gezamenlijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de nodige innovatie in de branche en bibliotheken support te kunnen geven in hun lokale uitdagingen.

Voor twee programma’s zijn we nog op zoek naar bibliotheken die mee willen ontwikkelen namelijk: Privacy en Krachtpatsers.

Samenwerking NBD Biblion en the Alignment House
Het doel van deze samenwerking is om innovatie in de bibliotheekbranche te versnellen. Dit betekent dat we nieuwe bibliotheekprogramma’s ontwikkelen maar dat we ook bestaande bibliotheekprogramma’s door willen ontwikkelen. Lees hier meer over de samenwerking.

www.nbdbiblion.nl
www.alignmenthouse.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Jenna Kleingeld, Manager Programma’s (NBDB/TAH)
innovatie@nbdbiblion.nl
T  06 22282214

Overeenkomst Whooz en the Alignment House Bibliotheekland

Whooz en the Alignment House hebben een overeenkomst gesloten over het Mosaicgebruik in Bibliotheekland. The Alignment House is vanaf 1 januari 2017 de exclusieve leverancier van Mosaic voor bibliotheken en andere partijen in het stelsel.

Regio- en klantkennis is onontbeerlijk voor een goede en relevante dienstverlening. Mosaic biedt in combinatie met de kennis van the Alignment House voor alle bibliotheken een stevig fundament. Mosaic zorgt ervoor dat bibliotheken bouwstenen hebben voor gerichte inzet op de leden, een stevige programmering, het aangaan van coalities met partnerorganisaties voor specifieke doelgroepen en input voor strategisch overleg met de gemeente. Hanneke Bruggeman (directeur de Nieuwe Kolk Assen) stemt hiermee in: “Mosaic is voor ons relevant omdat het inzicht geeft in ons lokale verzorgingsgebied. Daarmee geeft het tools om dit gebied te bewerken op basis van analyse in plaats van gevoel.”

In het recente verleden is er landelijk binnen het Bibliotheekstelsel gebruik gemaakt van de Klant is Koning een oudere versie van Mosaic. De data is toen niet goed geactiveerd wat er toe heeft geleid dat deze overeenkomst is opgezegd. Om de activatie van Mosaic zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de opgave van de lokale bibliotheek biedt the Alignment House daarom vanaf nu Mosaic inclusief activatie aan alle partijen binnen het Bibliotheekstelsel.

Daarmee is Mosaic nu niet alleen op een laagdrempelige en betaalbare manier toegankelijk voor iedereen in het bibliotheekveld, maar leren bibliotheekorganisaties ook Mosaic gericht in te zetten en onderdeel te laten uitmaken van het bibliotheekwerk.

In een kick-offsessie van één dagdeel wordt op basis van de doelstelling van de lokale bibliotheek de organisatie getraind om de data van Mosaic te analyseren en toe te passen in de praktijk. Daarnaast biedt The Alignment House lokale bibliotheken een data-analist, om uit eigen data en Mosaic de regio specifieke verbanden te leggen en toepassingen te ontwikkelen.

Voor vragen neem contact op met Marinde Beek via 06 37438517 of m.beek@alignmenthouse.nl

 

NBD Biblion en the Alignment House bouwen aan vliegwiel voor innovatie in de branche

Rene Leermakers en Bas Pietersen

NBD Biblion en the Alignment House slaan de handen ineen om samen het ‘vliegwiel voor innovatie’ te vormen voor de bibliotheekbranche. NBD Biblion en the Alignment House gaan de komende jaren samenwerken om innovatieve programma’s te ontwikkelen voor bibliotheken. De doelstelling hierbij is om de bibliotheek te ondersteunen om lokaal sterker in positie te komen.

De bibliotheek beweegt steeds meer naar het sociale domein en helpt inwoners meer zelfredzaam te zijn in onze snel veranderende samenleving. De nadruk ligt daardoor steeds meer op programma’s en minder op de collectie. Nu al wordt 10-20% van de bibliotheekbudgetten ingezet voor programmering. NBD Biblion wil de bibliotheken hierin faciliteren en zal dit in samenwerking met the Alignment House realiseren.

NBD Biblion is opgericht om lokale bibliotheken te ontzorgen en wil zich ook op de nieuwe taken van de bibliotheek richten en heeft zich daarom ten doel gesteld innovatie in de branche te versnellen. Om die reden is NBD Biblion een samenwerking aangegaan met the Alignment House. The Alignment House werkt al langere tijd in de branche, vooral bekend als initiatiefnemer van de Bredebieb. De Bredebieb is een community van 26 bibliotheken die er naar streeft een broedplaats te zijn voor nieuwe initiatieven en programma’s voor de lokale bibliotheek in het hart van de samenleving.

De samenwerking van NBD Biblion en the Alignment House richt zich op de ontwikkeling van programma’s in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt samengewerkt met partners in het stelsel maar ook zeker daarbuiten. Denk aan partners in het sociaal domein, maar ook landelijke en private partijen. Belangrijke doelgroepen waar de nieuwe samenwerking zich onder andere op richt zijn: jeugd en ouderen. De collectie zal een wezenlijk onderdeel zijn van ieder programma dat wordt ontwikkeld.

Het streven is de lokale bibliotheken en de branche nauw te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Via een innovatief verdienmodel kunnen bestaande programma’s worden opgeschaald zodat de bibliotheek die het programma heeft ontwikkeld financieel meeprofiteert. De eerste programma’s voor jeugd zijn onlangs gepresenteerd tijdens het Nationale Bibliotheekcongres: ‘Oei ik Groei in …’ en Tjugo.

We nodigen ieder in het stelsel nadrukkelijk uit om mee te doen zodat we gezamenlijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de broodnodige innovatie in de branche en bibliotheken de support kunnen geven in hun lokale uitdagingen. Neem hiervoor contact met ons op via: innovatie@nbdbiblion.nl.

Bekijk hier het filmpje waarin de directeuren de samenwerking toelichten.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Jenna Kleingeld
j.kleingeld@alignmenthouse.nl
M 06 22282214

 

 

Hoe krijg ik ‘Vergrijsde Eenvoud’ in mijn bieb?!

Tijdens de klantkennisworkshop van de Bredebieb op 14 juni 2016 gaan we aan de slag met het activeren van klantkennis! Hoe vertaal je alle relevante inzichten uit de Mosaicscans of Bredebiebscan naar de praktijk?! Hoe krijg ik bijvoorbeeld de groep Stedelijke Balanceerders of Kind en Carrière meer in mijn bieb?

De Bredebiebscan geeft bibliotheken inzicht in haar verzorgingsgebied en haar ledenbestand. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van inzicht in het verzorgingsgebied…

 • Vraag gestuurd te gaan werken: waar liggen kansen; wat zijn commercieel interessante en maatschappelijk relevante doelgroepen?
 • Thema en doelgroepgericht te gaan werken en op deze manier proactief samenwerkingspartners te benaderen om een vitale coalitie te bouwen: samen huidige- of nieuwe doelgroepen beter te bedienen.
 • De verbreding van uw bibliotheek vorm te geven. Kijkend naar assortiment, dienstverlening en marketingcommunicatie van bieb naar Bredebieb!

Bredebiebscan

Een praktische aanpak

Tijdens deze workshop kijken we naar commerciële doelgroepen zoals Kind en Carrière, maar ook naar maatschappelijke doelgroepen zoals de Stedelijke Balanceerders of Vergrijsde Eenvoud. In een interactieve workshop definieren we een aanpak om deze doelgroepen meer binnen de bibliotheek te krijgen, maar ook beter te gaan bedienen. De volgende onderwerpen worden besproken:

 1. Wat kan ik anders/beter doen in mijn interne organisatie
  (omgeving, houding en gedrag medewerkers, organisatiestructuur)?
 2. Wat kan ik anders/beter doen in mijn externe organisatie
  (samenwerkingspartners, aanbod)?
  Wat kan ik anders/beter doen in mijn marketingcommunicatie?

The Alignment House deelt tijdens deze workshop ervaringen uit de praktijk, maar we nodigen ook onze deelnemers uit om van- en met elkaar te leren. Aan het einde van deze workshop gaat u naar huis met een concrete aanpak die u direct kunt toepassen in de praktijk.  

Waar en wanneer?

Locatie:       hotel-restaurant Abrona (Broeckerstraat 20, Oudewater)
Wanneer:    14 juni van 13:00- 17:00
Kosten:        €125,- (exclusief BTW)
Lidmaatschap Bredebieb: 2 deelnemers gratis

Klik hier om zich nu in te schrijven!