LIDMAATSCHAP BREDEBIEB

De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken in Nederland en Vlaanderen, onder begeleiding van the Alignment House en de stuurgroep (bibliotheek Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht), gezamenlijk werken aan “de verbreding” van de bieb en het versterken van de positionering van de openbare Bibliotheek in het maatschappelijk hart van de lokale samenleving.

De Bredebieb is de meest robuuste positionering van de openbare biblio- theek waar zij zich als partner opstelt naar partijen in het sociaal domein op het gebied van: Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn, 21st century skills en sociale cohesie.

DE COMMUNITY DEELT DE VOLGENDE BELANGEN:

  • Vanuit de Bredebieb doen we wat nodig is om de bieb in nieuwe werelden in positie te brengen: verbinden met branchevreemde partijen, vorming van coalities, ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en het aanboren van nieuwe geldstromen en financieringsvormen
  • Interregionale visievorming voor de optimale positie van de Bibliotheek in zijn/haar eigen regionale sociaal domein
  • Het uitbouwen en delen van het Bredebieb netwerk op landelijk- en regionaal niveau
  • Het ontwikkelen van succesvolle programma’s & producten van individuele leden endeze als ‘best practices’ delen en ter beschikking te stellen aan de community
  • Intervisie over gezamenlijke uitdagingen

Door onze medewerkers deel te laten nemen aan de thematafels van de Bredebieb raken zij meer betrokken en enthousiast over de richting waarin we als bibliotheek gaan en doen zij nieuwe ideeën op.

Ria Oudega

Directeur, Bibliotheek Rozet Arnhem

Lid worden van de Bredebieb

Aanmelden!