Public Intelligence

Ieder mens is uniek en elk lid heeft andere wensen. De behoeften van leden staan centraal en de bibliotheek is hier haar weg in aan het vinden. Maar wordt er wel geluisterd naar de (latente) behoeften van het individu? Of wordt er alleen gekeken naar wat er goed is voor de sociale context, de buurt of de gehele samenleving?

Kennis en inzichten over uw regio (of verzorgingsgebied?) én leden helpen u met de transitie van ‘boekenbieb’ naar een bibliotheek die maatschappelijke impact wil en moet creëren. Noblesse oblige.  

Medewerkers krijgen de tools en handvatten om op basis van feiten nieuwe dienstverlening en programmering te ontwikkelen. De tools om segmenten om te zetten naar doelgroepen en persona’s. De (latente) behoeften worden omgezet naar concrete plannen, en dit wordt vertaald naar marketing en communicatie, financieringsmogelijkheden (of verdienmodellen?) en innovatie.

Bredebiebscan

Download brochure

Public Intelligence

De Bredebiebscan gaf waardevolle en direct inzetbare inzichten voor een betere targeting en doelgroepbenadering van nieuwe en bestaande doelgroepen in het werkgebied met 15 gemeenten en 218.000 huishoudens. Bovendien draagt het bij aan het spreken van dezelfde taal zowel binnen als buiten de bibliotheek. Meer alignment dus!

Sander Eggenhuizen

RM, manager Markt & Innovatie, De Bibliotheek AanZet