BREDEBIEB GAAT VOOR MAXIMALE IMPACT

De kracht van de Bredebieb is de combinatie van visievorming, een breed netwerk, cross-overs met andere partijen en snelheid. De Bredebieb stippelt haar eigen koers uit en blijft hongerig naar ontwikkelingen in de wereld. We blijven voorlopen op alle stelsels in bibliotheekland, maken de vertaling naar de lokale context en werken behoefte gestuurd. Alleen dan zijn we als Bredebieb optimaal relevant. We ondersteunen bibliotheken waar nodig met visievorming, de vertaling naar het lokale en de programmering daarvan, uitgaand van de implementatiekracht van ieder Bredebieblid. De Bredebieb is een rijdende trein. Je kunt zelf kiezen wanneer je in of uitstapt in het proces.

 

Waarom is de Bredebieb ontstaan?

Op 18 september 2013 werd de Bredebieb in het leven geroepen door the Alignment House en de B4: Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht. Op 14 februari was de B4 uitgegroeid tot een B7 en vandaag de dag zijn er 21 bibliotheken lid van de Bredebieb.

Hanneke Bruggeman (directeur De Nieuwe Kolk, lid van de B7): “De Bredebieb stelt ons in staat vaart aan de ontwikkeling van bibliotheken te geven. Dat was hard nodig en door buiten het stelsel te opereren creëert de Bredebieb slagkracht en daadkracht om zaken in beweging te brengen.

 

Wat is de Bredebieb anno 2018?

De kracht van de bibliotheken zit in ‘practise what you preach’: noblesse obligeDe kracht van the Alignment House in de Bredebieb is de combinatie van visievorming, een groot netwerk, cross-overs met andere partijen en snelheid maken. Zo kunnen we lokaal impact maken.

We ondersteunen bibliotheken waar nodig met visievorming, de vertaling naar het lokale en de programmering daarvan, uitgaand van de implementatiekracht van ieder Bredebieblid.

De fundamenten uit het UNESCO Public Library Manifesto en The Lyon Declaration gelden onverkort: de bibliotheek verbindt mensen met kennis via meer middelen dan alleen boeken.

 

Wat gaat de Bredebieb doen?

De Bredebieb wordt ingericht in twee programmalijnen:

Duiden en denken: visievorming, welke ontwikkelingen zien we in de wereld? Wat betekent dit voor mijn bibliotheek?
Leren en doen: hoe kan ik dit gaan activeren?

Hierin staat act glocal centraal: hoe kunnen we de landelijke én wereldwijde trends vertalen naar het lokale.

Via active learning zetten we samen de eerste stappen naar ‘act glocal’, onder andere via masterclasses, taskforces en webinars. Verdere verdieping kunnen bibliotheken krijgen via de Bredebieb Academy, de conferentie en een studiereis. Via de ‘menukaart’ kunnen leden zelf bepalen wat er in het lidmaatschap zit, zodat het lidmaatschap optimaal relevant is voor de organisatie en regio.

 

Inrichting Bredebieb

De Bredebieb is een samenwerking tussen The Alignment House en een community van openbare bibliotheken. The Alignment House voedt de leden met de strategische koers en stuurt op de behoefte van de leden. De resultante hiervan is de programmering van de Bredebieb en de achterliggende strategie. Dit heeft onder andere geleid tot het ontwikkelen van een nieuwe praktijkgerichte opleiding voor bibliotheken en thematafels.