Wat is de Bredebieb?

De Bredebieb is een community waarin twintig openbare Bibliotheken, onder begeleiding van the Alignment House, hun krachten bundelen om de lokale positie van openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen. Dit in de overtuiging dat individueel opereren tot onvoldoende slagkracht leidt om de bieb een duurzame lokale positie te geven. De Bredebieb is de meest robuuste positionering van de openbare Bibliotheek waar zij zich als partner opstelt naar partijen in het sociaal domein op het gebied van: werk en inkomen, zorg en welzijn, 21st century skills en community vorming.
Dit collectief (dat groeiend is) biedt andere openbare bibliotheken die zich aansluiten als lid een platform om snel, succesvol, daadkrachtig en maatschappelijk relevant te kunnen opereren.

Waarom?

Bredebieb is een beweging die is opgestart vanuit The Alignment House en wordt vormgegeven met de openbare bibliotheken van Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht. Dit collectief biedt andere openbare bibliotheken die zich aansluiten als lid een platform om snel, succesvol, daadkrachtig en maatschappelijk relevant te kunnen opereren.

In de huidige tijd van vergaande digitalisering, decentralisatie van overheidstaken en overheidsbezuinigingen lijkt het voortbestaan van bibliotheken aan een zijde draadje te hangen.  De Bredebieb breekt met de conventie dat een openbare bibliotheek een huis met boeken is. De Bredebieb ziet dat het wettelijk kader en de huidige inrichting van het stelsel onvoldoende is om de openbare bibliotheek duurzaam te behouden voor de lokale samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat de openbare bibliotheek van waarde is en blijft voor de lokale gemeenschap. Het wegvallen van de openbare bibliotheek zou een groot maatschappelijk verlies zijn.

Positionering van de Bredebieb

De positionering van de bredebieb heeft The Public Library Manifesto van UNESCO en The Lyon Declaration als fundamenten. Het gaat hierbij om het op een onafhankelijke manier verbinden van mensen en kennis daar waar die verbindingen maatschappelijk relevant zijn en niet vanzelf tot stand komen. Dit vergt een scherpe visie op de rol van de ondernemende informatieprofessional als drager van de Bredebieb. Het vergt ook het kunnen doorgronden van de behoefte van de lokale samenleving en een passend aanbod ontwikkelen met andere (branchevreemde) partijen, publiek en privaat.

De Bibliotheek als een functie

Wij zien de openbare bibliotheek als een functie. Het vormgeven van deze functie moet aansluiten bij de lokale context. Daarom kan de bredebieb er zeer divers uitzien lokaal. Een stevige lokale positionering die onderscheidend, relevant en authentiek is en recht doet aan de verschillende lokale verschijningsvormen betekent wel dat bibliotheken een gemeenschappelijk gedachtengoed als fundament moeten hebben. Dit vergt zowel een haarscherpe positionering voor het collectief als lokaal.

De Bredebieb heeft zijn ankers in de publieke sector. De maatschappelijke opgave staat centraal. De opbrengsten van de bredebieb zullen nooit volledig te herleiden zijn naar de bredebieb alleen. Maatschappelijke opgaven zijn daarvoor te complex om opbrengsten toe te kunnen schrijven aan één individuele speler. Daarom vergt een stevige positionering het bouwen van lokale vitale coalities op basis van gemeenschappelijke waarden en doelen met andere branchevreemde publieke en private organisaties. Door het collectief van de bredebieb is het daarnaast mogelijk om bovenlokale allianties op te bouwen die de lokale positie van de bredebieb versterken.

 

Community

De bredebieb is een beweging waarin partijen hun krachten bundelen om de lokale positie van openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen. Dit in de overtuiging dat individueel opereren tot onvoldoende slagkracht leidt om de bieb een duurzame lokale positie te geven. In de beweging ontwikkelen wij een gemeenschappelijk gedachtengoed: de bredebieb. Het is aan eenieder hoe hiermee om te gaan. Je kan de naam lokaal voeren. Het hoeft niet.

Wat wij in de beweging met elkaar doen:

  1. Doorontwikkelen van het gedachtengoed en elkaar scherp houden en voeden;
  2. Kansrijke proposities (‘doosjes’) (door)ontwikkelen, opschalen en hiervoor ons gezamenlijke netwerk inzetten, samenwerkingspartners en funding zoeken;
  3. Zorgen voor activatie, marketing en communicatie. Ons geluid laten horen en hier aandacht voor vragen.

Dit doen wij door op een zakelijke en open manier met elkaar inzichten te delen en een platform te bieden dat voldoende massa heeft om tot cocreatie met elkaar en branchevreemde partijen te komen op een manier die impact heeft.

Inrichting bredebieb

De bredebieb is een samenwerking tussen The Alignment House, een stuurgroep van vier openbare bibliotheken en een community van openbare bibliotheken. Dat werkt als volgt:

  • De stuurgroep bestaat uit de directeuren van de biebs van Utrecht, Nieuwegein, Assen en Arnhem en The Alignment House. De stuurgroep bespreekt de overall strategie van de bredebiebbeweging. In overleg met de stuurgroep bouwen wij een platform aan dat aansluit bij de behoefte van alle leden inclusief de leden van de stuurgroep;
  • The Alignment House voedt de leden met de strategische koers en voedt de stuurgroep met de behoefte van de leden. De resultante hiervan is de programmering van de bredebieb en de achterliggende strategie