De bibliothecaris anno 2019

Een dubbele dynamiek: transitie en vergrijzing in de Bibliotheekbranche
Anno 2018 zal niemand beweren dat het bibliotheekwerk saai is. Dit is het jaar waarin vele bibliotheken hebben gemerkt hoe groot de vervangingsvraag is die voor ons staat. Bijna de helft van de medewerkers is 55+. Dat betekent dat de samenstelling van jouw team enorm zal wijzigen. Wie heb je dan nodig? Wat moeten zij kunnen?

Om hier goed op in te spelen, is het van belang een onderscheid te maken tussen de koers en de bemanning.

De afgelopen vijf jaar is het voor iedereen duidelijk dat bibliotheken in transitie zijn van boekenbieb naar BredeBieb. Vele bibliotheken hebben hier daadwerkelijk forse stappen in gezet. De focus verschoof van collectie naar gebiedsgericht programmeren. Inspelen op die opgaven die de lokale samenleving verder helpen. Verbinden van mensen en kennis door als netwerkorganisatie een dijk van een programmering neer te zetten met publieke en private partijen.

Veranderende opgave van een bibliotheekspecialist
In deze tijd was het belangrijk om toe te werken naar de positie van BredeBieb en zij-instromers met aanvullende kwaliteiten aan te nemen om meters te kunnen maken. Bibliotheken zijn bijvoorbeeld veel meer vanuit inzicht gaan handelen om tot een samenhangende programmering te komen die aansluit op de behoefte van verschillende groepen.

Tegelijkertijd verzwakte het klassieke bibliotheekspecifieke opleidingslandschap en kwamen daar nieuwe initiatieven voor in de plaats. Die initiatieven vormen nog niet een samenhangend opleidingsaanbod. Dat is dus een belangrijke opgave voor 2019, waar wij graag ons steentje aan bijdragen.

Samen met het team de nieuwe koers uitzetten
Voor het varen van de koers kwamen wij dit jaar tot het simpele inzicht dat daarvoor wel de neuzen dezelfde kant op moeten staan, hetgeen betekent dat iedereen in de organisatie zich de koers eigen kan maken en daar een bijdrage aan kan leveren. Of in de woorden van Hans van der Veen (DBieb): Deze transitie gaat niet automatisch. Je kan dit niet een paar mensen laten doen. Dit moet je met zijn allen doen.”


Voor onze medewerkers is het fijn dat ze betrokken worden in de voorbereidende stappen. Op basis van de behoefte van medewerkers is onze BredeBieb Alignment Academy ingericht. Voor ons is het belangrijk dat er een integrale werkwijze ontstaat om van aanbodgedreven dienstverlening naar behoeftegestuurd werken te gaan.

Jan Gommer

Bestuurder, FlevoMeer Bibliotheek

We hebben voor de BredeBieb Alignment Academy gekozen omdat we op zoek waren naar een praktische leergang voor onze mensen. Deze moest niet te abstract zijn, maar concreet met de juiste handvatten voor onze mensen. De grootse vraag die we beantwoord moesten hebben was de hoe-vraag: hoe gaan we het doen? De BredeBieb helpt ons hierbij door in nauwe samenwerking met het MT de stappen te zetten met het team, waarbij we na de tweede module al een positieve verandering zagen in houding en gedrag van mensen.

Eric de Haan

Bestuurder, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.

Contact

5 + 5 =