BredeBieb Alignment Academy

Weten wat de nieuwe koers moet worden, is stap 1. De hele organisatie meekrijgen in die verandering is stap 2 en vraagt om extra kennis en vaardigheden. Om bibliotheken te helpen in dat veranderproces is de BredeBieb Alignment Academy ontwikkeld. Een initiatief van The Alignment House in samenwerking met vijf vooruitstrevende bibliotheken.

BredeBieb Alignment Academy is vormgegeven volgens het ‘universitas principe’: groepsgewijs en in samenwerking volgen alle medewerkers dezelfde leercurve.Hiermee creëren we een gemeenschappelijk begrippenkader, een gemeenschappelijke werkwijze en werken we toe naar een gemeenschappelijk doel.

Kenmerkend aan deze manier van leren, is:

  • Leren door te doen.
  • Theorie en praktijk.
  • De eigen opgave staat centraal: hoe kan ik, vanuit mijn rol en functie, bijdragen aan het grote geheel?

De leergang van Bredebieb Alignment Academy bestaat uit drie fases die zijn opgebouwd uit verschillende modules.

Veranderingen in het werkveld van de bibliotheek

Het bestaansrecht van bibliotheken staat sinds jaren landelijk flink onder druk. De behoefte van bibliotheekbezoekers verandert, omdat boeken al lang niet meer onze enige en belangrijkste informatiebron zijn, gemeenten stellen andere prioriteiten en bezuinigingen dagen uit tot het vinden van nieuwe inkomstenbronnen.

Heeft de bibliotheek dan zijn beste tijd gehad? Zeker niet! Het is van groot maatschappelijk belang dat de bibliotheek blijft bestaan. Het is het enige instituut in de Nederlandse samenleving dat mensen belangeloos ontvangt en objectief toegang geeft tot informatie. Alleen de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven moet veranderen.

     “De bibliotheek verbindt mensen met kennis via meer middelen dan alleen boeken.”

                    – UNESCO Public Library Manifesto en The Lyon Declaration

 

Klaar voor de toekomst

De bibliotheek van de toekomst verandert in de BredeBieb. Boeken (en andere media) uitlenen is niet meer haar enige taak; zij verbindt mensen en informatie met elkaar op een manier die bij hen past. De huidige collectie wordt uitgebreid met programma’s die informatie tot leven brengen en makkelijk toegankelijk maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een lezing of workshop over een bepaald thema, voor een specifieke doelgroep, aangevuld met een leeslijst en een digitaal, regionaal informatiedossier.

Met haar uitgebreide aanbod helpt de Bredebieb een zo breed mogelijk publiek om zelfredzaam te zijn in onze snel veranderende samenleving, om gemakkelijk informatie te vinden en te begrijpen. Zo blijft de bibliotheek maatschappelijk relevant.

Tegelijkertijd bieden programma’s nieuwe financieringsmogelijkheden om het aanbod actueel en relevant te houden, en geven ze haar bestaansrecht een nieuwe impuls.

Iedere afzonderlijke bibliotheek geeft haar eigen invulling aan die verandering naar de BredeBieb; afgestemd op de behoeften van de lokale bevolking en passend bij maatschappelijke ontwikkelingen in haar eigen regio/kernen.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Neem contact op met Jo-Ann Oskam of Judith Maagdenberg via 0348 71 26 01 of stuur een mail naar info@alignmenthouse.nl