LEDEN

De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken, onder begeleiding van the Alignment House en stuurgroep, hun krachten bundelen om de lokale positie van openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen. Dit in de overtuiging dat individueel opereren tot onvoldoende slagkracht leidt om de bieb een duurzame lokale positie te geven.

De Bredebieb is de meest robuuste positionering van de openbare Bibliotheek waar zij zich als partner opstelt naar partijen in het sociaal domein op het gebied van: werk en inkomen, zorg en welzijn, 21st century skills en community vorming (de Bredebiebmix).

Dit collectief (dat groeiend is) biedt andere openbare bibliotheken die zich aansluiten als lid een platform om snel, succesvol, daadkrachtig en maatschappelijk relevant te kunnen opereren.