Op 25 mei 2018 treedt de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) na 2 jaar voorbereidingstijd volledig in werking. Dit is de “nieuwe wet op de Privacy” als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze Europese richtlijn gaat over hoe organisaties omgaan met persoonsgerelateerde informatie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor elke organisatie. Heeft de openbare bibliotheek niet vanuit zijn bestaansrecht de plicht om zelf op orde te zijn: noblesse oblige!

De AVG gaat niet alleen over beheer en verwerking van persoonsgegevens (NB het versturen van een mail alleen al bevat meerdere persoonsgegevens), maar ook over hoe een organisatie handelt in geval van een ‘datalek’.

Wij zijn al maanden bezig met diverse experts op dit gebied om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de AVG. We weten wat het betekent voor openbare bibliotheken en zijn zelf al zo goed als klaar.

 

Onze kennis vertaald naar de bibliotheekbranche delen we graag met u in de Masterclass AVG.

U krijgt handvatten hoe om te gaan met persoonsgegevens conform de nieuwe wetgeving, wat mag wel en wat mag niet. Wat moet er gebeuren als er een datalek ontstaat? Hoe vraagt u toestemming aan uw leden om de persoonsgegevens ook te gebruiken voor informatie die u wilt toesturen aan hen, bijvoorbeeld met marketingacties en het gebruik van Mosaic? Hoe zien de (interne) procedures en de verplichtingen eruit, die de AVG met zich meebrengt richting uw leden? Welke sancties staan erop als de bibliotheek de wetgeving overtreedt? Kortom: Hoe kan ik per 25 mei 2018 AVG proof zijn!

 

Praktisch:

Op 14 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur is de een masterclass AVG.

Kosten: Leden € 375,- excl. BTW. Niet-leden € 450,- excl. BTW.

Inschrijven via Viadesk (Bredebieb-leden) of j.maagdenberg@alignmenthouse.nl