NBD en TAH splitsen activiteiten

In goed onderling overleg hebben NBD en TAH besloten de gezamenlijke activiteiten gericht op innovatieve programma’s voor de bibliotheekbranche te beëindigen. Wij zijn blij met de programma’s die zijn neergezet. Daarom zullen deze programma’s met enthousiasme als...

De bibliotheek en maatschappelijke merken…

De bibliotheek zit in een enerverende fase van transitie en transformatie. Waar we enkele jaren geleden nog spraken over een hoeveelheid aan traditionele ‘boekuitleen-instituten’, zien we dat een aantal bibliotheken hun dienstverlening verbreden om daadwerkelijk een...

AVG en de bieb: noblesse oblige

Op 25 mei 2018 treedt de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) na 2 jaar voorbereidingstijd volledig in werking. Dit is de “nieuwe wet op de Privacy” als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze Europese richtlijn gaat over hoe organisaties...

Waarom een Krachtig Verbindend Doel?

Voor de meeste gemeenten staan de verkiezingen voor de deur. Gemeenten sluiten daarmee een collegeperiode af waarin ze kennismaakten met een nieuw speelveld met alle bijbehorende nukken, grillen en opstartproblemen. Het sociaal domein. Ga eens naar de site van drie...