Whooz en the Alignment House hebben een overeenkomst gesloten over het Mosaicgebruik in Bibliotheekland. The Alignment House is vanaf 1 januari 2017 de exclusieve leverancier van Mosaic voor bibliotheken en andere partijen in het stelsel.

Regio- en klantkennis is onontbeerlijk voor een goede en relevante dienstverlening. Mosaic biedt in combinatie met de kennis van the Alignment House voor alle bibliotheken een stevig fundament. Mosaic zorgt ervoor dat bibliotheken bouwstenen hebben voor gerichte inzet op de leden, een stevige programmering, het aangaan van coalities met partnerorganisaties voor specifieke doelgroepen en input voor strategisch overleg met de gemeente. Hanneke Bruggeman (directeur de Nieuwe Kolk Assen) stemt hiermee in: “Mosaic is voor ons relevant omdat het inzicht geeft in ons lokale verzorgingsgebied. Daarmee geeft het tools om dit gebied te bewerken op basis van analyse in plaats van gevoel.”

In het recente verleden is er landelijk binnen het Bibliotheekstelsel gebruik gemaakt van de Klant is Koning een oudere versie van Mosaic. De data is toen niet goed geactiveerd wat er toe heeft geleid dat deze overeenkomst is opgezegd. Om de activatie van Mosaic zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de opgave van de lokale bibliotheek biedt the Alignment House daarom vanaf nu Mosaic inclusief activatie aan alle partijen binnen het Bibliotheekstelsel.

Daarmee is Mosaic nu niet alleen op een laagdrempelige en betaalbare manier toegankelijk voor iedereen in het bibliotheekveld, maar leren bibliotheekorganisaties ook Mosaic gericht in te zetten en onderdeel te laten uitmaken van het bibliotheekwerk.

In een kick-offsessie van één dagdeel wordt op basis van de doelstelling van de lokale bibliotheek de organisatie getraind om de data van Mosaic te analyseren en toe te passen in de praktijk. Daarnaast biedt The Alignment House lokale bibliotheken een data-analist, om uit eigen data en Mosaic de regio specifieke verbanden te leggen en toepassingen te ontwikkelen.

Voor vragen neem contact op met Marinde Beek via 06 37438517 of m.beek@alignmenthouse.nl