Het ‘leesoffensief’ van de Bredebieb

 

De leesmotivatie en het leesplezier van jongeren daalt en dat heeft invloed op de leesvaardigheid.

De Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en ministers Van Engelshoven en Slob roepen daarom op tot een leesoffensief. Bibliotheken hebben hierin een cruciale taak, maar ze staan ook voor uitdagingen. Beperkte middelen vragen om een bibliotheek die zich omvormt tot hybride organisatie en de deur opent voor maatschappelijk ondernemerschap. Een koppeling aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN kan hierbij fungeren als helpende hand door de impact van de bibliotheek zichtbaarder te maken.

Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de generatie Z en Alpha (de jongeren die dit millennium) vanuit een andere context en patronen opgroeien dan de generaties daarvoor. Een leesoffensief vormgeven zonder deze jongere zelf te betrekken is gedoemd te mislukken. We volgen hierin de visie van Prinses Laurentien dat de creatieve denkkracht van jongeren beslissingen beter maakt en eigenlijk onontbeerlijk is.

 

Aanbod

Het Bredebieb-platform biedt in 2020 een inspiratie en doen-programma aan voor bibliotheken die een zo krachtig mogelijke bijdrage willen leveren aan het leesoffensief. Het programma bestaat uit vijf dagen en is geïnspireerd door het ADKAR-model voor verandering: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Na deze 5 stappen heb je:

  • Actieplan afgestemd op jouw bibliotheek
  • Inzichten over hoe benader je de doelgroep
  • Samen innoveren met andere bibliotheken
  • Programmering in de bibliotheek over lezen

Programma

Dag 1: Awareness

Doel: bewustzijn creëren

Op de eerste dag zal samen inzicht worden gecreëerd hoe lokaal tot een krachtig leesoffensief te komen en wat daarvoor nodig is:

  • Behoeftegestuurd programmeren: om het leesoffensief zo krachtig mogelijk te maken zullen bibliotheken optimaal moeten inspelen op de behoeften van jongeren (0 tot 18 jaar).
  • Partners: om het leesoffensief zo krachtig mogelijk te maken moet door bibliotheken worden samengewerkt met verschillende (lokale) maatschappelijke partners en/of bedrijfsleven.

Dag 2: Desire

Doel: inspiratie opdoen

De tweede dag zal bestaan uit een studiereis naar bibliotheken in binnen- en/of buitenland. Een aantal best cases wat betreft implementatie van het leesoffensief en koppeling aan de SDG’s zal worden geselecteerd. Het doel van de dag is om geïnspireerd te raken en een stip aan de horizon te kunnen zetten.

Dag 3: Knowledge

Doel: actieplan opstellen

Met de opgedane kennis geven we op de derde dag vorm aan een actieplan om het leesoffensief uit te voeren. Dit actieplan is een concreet voorstel dat samen met de partners kan worden opgepakt. Het plan is zo uitgewerkt, dat je het voorstel ook kan inleveren bij de gemeente.

Dag 4: Ability

Doel: actieplan waarmaken

De vierde dag gaat over de vraag: hoe maken we het waar? De eerste gezette stappen in de uitvoering worden met elkaar besproken, geëvalueerd. Er wordt nagedacht over de benodigdheden voor het bereiken van het einddoel. In deze module komt ook de financiering aanbod. Hoe zorg je voor waarde gecreëerde financieringsmodel.

 

Dag 5: Reinforcement

Doel: borgen

De laatste dag staat in het teken van borging: hoe zorgen we dat het leesoffensief in leven blijft en de successen niet verloren gaan? Bibliotheken blijven aan elkaar gekoppeld om onderling ervaringen te blijven delen, elkaar te blijven inspireren om het programma te vernieuwen en te optimaliseren.

 

JA! Ik ben geïnteresseerd

Ik wil graag meer informatie over het programma ontvangen.

4 + 8 =


Andere manieren om lerend te veranderen

Bredebieb Alignment AcademyOnline Masterclasses

Ja! Ik ben geïnteresseerd, neem contact met mij op

7 + 15 =