Rene Leermakers en Bas Pietersen

NBD Biblion en the Alignment House slaan de handen ineen om samen het ‘vliegwiel voor innovatie’ te vormen voor de bibliotheekbranche. NBD Biblion en the Alignment House gaan de komende jaren samenwerken om innovatieve programma’s te ontwikkelen voor bibliotheken. De doelstelling hierbij is om de bibliotheek te ondersteunen om lokaal sterker in positie te komen.

De bibliotheek beweegt steeds meer naar het sociale domein en helpt inwoners meer zelfredzaam te zijn in onze snel veranderende samenleving. De nadruk ligt daardoor steeds meer op programma’s en minder op de collectie. Nu al wordt 10-20% van de bibliotheekbudgetten ingezet voor programmering. NBD Biblion wil de bibliotheken hierin faciliteren en zal dit in samenwerking met the Alignment House realiseren.

NBD Biblion is opgericht om lokale bibliotheken te ontzorgen en wil zich ook op de nieuwe taken van de bibliotheek richten en heeft zich daarom ten doel gesteld innovatie in de branche te versnellen. Om die reden is NBD Biblion een samenwerking aangegaan met the Alignment House. The Alignment House werkt al langere tijd in de branche, vooral bekend als initiatiefnemer van de Bredebieb. De Bredebieb is een community van 26 bibliotheken die er naar streeft een broedplaats te zijn voor nieuwe initiatieven en programma’s voor de lokale bibliotheek in het hart van de samenleving.

De samenwerking van NBD Biblion en the Alignment House richt zich op de ontwikkeling van programma’s in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt samengewerkt met partners in het stelsel maar ook zeker daarbuiten. Denk aan partners in het sociaal domein, maar ook landelijke en private partijen. Belangrijke doelgroepen waar de nieuwe samenwerking zich onder andere op richt zijn: jeugd en ouderen. De collectie zal een wezenlijk onderdeel zijn van ieder programma dat wordt ontwikkeld.

Het streven is de lokale bibliotheken en de branche nauw te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Via een innovatief verdienmodel kunnen bestaande programma’s worden opgeschaald zodat de bibliotheek die het programma heeft ontwikkeld financieel meeprofiteert. De eerste programma’s voor jeugd zijn onlangs gepresenteerd tijdens het Nationale Bibliotheekcongres: ‘Oei ik Groei in …’ en Tjugo.

We nodigen ieder in het stelsel nadrukkelijk uit om mee te doen zodat we gezamenlijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de broodnodige innovatie in de branche en bibliotheken de support kunnen geven in hun lokale uitdagingen. Neem hiervoor contact met ons op via: innovatie@nbdbiblion.nl.

Bekijk hier het filmpje waarin de directeuren de samenwerking toelichten.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Jenna Kleingeld
j.kleingeld@alignmenthouse.nl
M 06 22282214