De bibliotheek als maatschappelijk Merk

De tweede thematafel gaat over het ‘Krachtig Verbindend Doel’ en het ‘Maatschappelijk Merk’. De Bredebieb organiseert deze thematafel samen Marchien Brons (Bibliotheek Emmen) en vindt plaats op 8 mei in Emmen. 

 

De bibliotheek zit in een enerverende fase van transitie en transformatie. Waar we enkele jaren geleden nog spraken over een hoeveelheid aan traditionele ‘boekuitleen-instituten’, zien we dat een aantal bibliotheken hun dienstverlening verbreden om daadwerkelijk een rol te spelen in het hart van de samenleving: Terug naar de essentie in de context van de huidige tijd…

 

Een ‘Maatschappellijk Merk’ vertegenwoordigd de rol van merk als verbinder van een community met een krachtig verbindend doel ten behove van de samenleving: de maatschappelijk.

 

Sterke voorbeelden van maatschappelijke merken zien we niet alleen in de wereld van goede doelen, steeds vaker vinden zij hun basis in de wereld om ons heen… Lelykracht, met als Krachtig Verbindend Doel: het bevorderen van de sociale cohesie in Lelystad. De 4 bestuurders: “onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de grenzen van onze eigen organisatie”

 

De Bibliotheek als maatschappelijk merk…

Elke bibliotheek heeft potentie om in haar lokale omgeving een sterk maatschappelijk merk te zijn wanneer zij een Krachtig Verbindend Doel kan koppelen aan de behoefte van de lokale samenleving vanuit de essentie van het Public Library Manifesto…

Contact

 

Wilt u meer weten over deze thematafel of u inschrijven? Neem dan contact met ons op!

Thematafel Maatschappelijk Merk

4 + 5 =