The Alignment House heeft met kunst- en cultuurcentrum Kubus, FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad een overkoepelende positionering ontwikkeld die optimaal invulling geeft aan de gezamenlijke rol en functie in Lelystad. Dit project heeft afgelopen week de media bereikt en zorgt voor veel reuring in Lelystad.

Lelykracht

De vier organisaties presenteerden vorige week samen ‘Lelykracht’.

Lelykracht is een initiatief om met inwoners activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van inwoners en de maatschappelijke opgave. Lelykracht brengt cultuur, sport, kennis en gezondheid samen met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners.

Met de Lelystedelingen wordt nu vormgegeven aan de programma’s. Vanaf januari zullen deze zichtbaar gaan worden in Lelystad.

”Trots op jezelf en de stad, samen sterk, dat is Lelykracht, ‘aldus Wiersma.

 

Welke rol heeft de bibliotheek? 

Lelykracht is een typisch voorbeeld van een Bredebieb in de praktijk. De kernopgaven en -kwaliteiten van andere maatschappelijke partijen (welzijn, sportbedrijf, cultuurinstelling) worden gebundeld met die van de Bieb om gezamenlijk invulling te geven aan de rol in de regio.

Lelykracht richt zich op trots, reuring, sociale cohesie, ontwikkeling en participatie in de stad. De vier partijen ontwikkelen samen met de inwoners en andere partnerorganisaties hiervoor een programmering waarbij ze door interdisciplinair te werken elkaars grenzen kunnen verleggen. Samen dekken zij een breed palet van de zogenaamde 21st century skills, vaardigheden die nodig zijn om in deze wereld mee te kunnen doen.

De rol van FlevoMeer Bibliotheek is vooral de ‘huiskamerfunctie’ van Lelykracht, de plek waar gesprekken gevoerd kunnen worden met burgers en sociale maatschappelijke partijen, waar mensen en kennis worden verbonden. De coalitie inventariseert de belangrijkste regionale thema’s en faciliteert de informatie richting de mensen in de regio. Daarnaast bouwt de coalitie met de inwoners de verhalen op die de moeite waard zijn om met elkaar te delen.

Lees hier het persbericht over Lelykracht
Bekijk hier het interview met Akke Wiersma (Directeur Kubus) over Lelykracht
Luister hier naar het interview over Lelykracht met Jan Dekker (Directeur Welzijn)

Meer informatie?

Voor informatie over Lelykracht kunt u terecht bij Maarten Crump (m.crump@alignmenthouse.nl).