DE BREDEBIEBSCAN

Mensen en kennis verbinden in de lokale gemeenschap, de kernopgave van iedere bieb. De Bredebieb zal deze opgave nooit alleen realiseren. Dit vergt het opbouwen van een vitale coalitie met samenwerkingspartners uit het verzorgingsgebied. Om te kunnen samenwerken en je opgave te realiseren, is kennis van je eigen verzorgingsgebied een absolute must.

 

De Bredebiebscan is gebaseerd op Mosaic. Mosaic helpt om klantgroepen te identificeren (wie zijn het, hoe ziet hun leven eruit, wat zijn hun behoeften?) en te kwantificeren (hoeveel zijn er en waar wonen ze?).

De Bredebiebscan biedt een heldere structuur om met de mensen (hoog en laag) in de organisatie, met partners en stakeholders over de belangrijkste klantgroepen te praten.Bredebiebscan

Download brochure

Bredebiebscan

De Bredebiebscan gaf waardevolle en direct inzetbare inzichten voor een betere targeting en doelgroepbenadering van nieuwe en bestaande doelgroepen in het werkgebied met 15 gemeenten en 218.000 huishoudens. Bovendien draagt het bij aan het spreken van dezelfde taal zowel binnen als buiten de bibliotheek. Meer alignment dus!

Sander Eggenhuizen

RM, manager Markt & Innovatie, De Bibliotheek AanZet