De Bredebieb Academy

‘Van boekenbieb naar Bredebieb’

De Bredebieb Academy is een cocreatie van Bredebieb en Universiteit Twente. Samen hebben wij een programma ontworpen voor openbare bibliotheken.

Het innovatieprogramma van de ‘Bredebieb Academy’ heeft tot doel om het management van de Bibliotheek door een leercurve te halen. Deze leercurve moet hen in staat stellen om een traditionele Bibliotheek te ontwikkelen tot een innovatieve bibliotheek in het hart van de samenleving.

‘Leren door te doen’

De Bredebieb Academy werkt op basis van ‘action learning’: niet enkel theoretische colleges en inspiratie opdoen, maar kennis van hoogleraren van de universiteit, (branche vreemde) experts, ondernemers en daarbuiten direct toepassen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.

Dit doen we door actief aan ieders eigen vraagstuk te werken onder meer met de hiertoe geselecteerde inleiders en specialisten; branchevreemde ‘benchmarks’ en onderzoeken.

Aan het einde van de leergang volgt een examen en beoordeling van de ontwikkelde SMART businesscase op haalbaarheid en toepasbaarheid.

Download hier het persbericht

Bredebieb Academy

Programma

De ‘Bredebieb Academy’ is gebaseerd op het Universitas principe: door in een ‘klassikaal’ verband theoretische modellen aan de eigen praktijk te koppelen kunnen de deelnemers van elkaar leren en delen.

 • ‘Learning by doing’: de rode draad is werken aan de eigen casus, co-creatie met inleiders en docenten en deelnemers: eigen opgave centraal.
 • Branchevreemde benchmarks en input
 • Wisselende inleiders: hoogleraren, ondernemers, leiders, docenten
 • Voorafgaand aan elke module wordt de deelnemers een opdracht verstrekt ter voorbereiding en verdieping.
 • Desgewenst kan de leergang worden verbreedt met onderzoek of scans in de eigen regio.

Opbouw modules

In volgorde kennen de modules de volgende kernthema’s:

 1. Context: visievorming en richtingbepaling
 2. Ontwerp: Doelstelling en vormgeving van de ideale positionering
 3. Activatie: Welke stappen zijn nodig om het doel te bereiken en te financieren
 4. Alignment: hoe krijg ik zowel de interne organisatie als de externe omgeving ‘aligned’

 

 

Data, locatie en investering

Data en locatie

De eerstvolgende Bredebieb Academy vindt plaats in 2 modules in september/oktober 2017. Module 1 is een tweedaagse en module 2 is een driedaagse.

Locatie: Bilderberg Hotel

Oosterdorpsstraat 11,

3871 AA Hoevelaken

Voor de overnachting wordt €150,- per nacht gerekend, inclusief een 3 gangen diner en ontbijt.

Investering

Voor deelname aan de Academy dient een team zich met drie personen aan te melden. De Bredebieb Academy bestaat uit 4 afzonderlijke modules (zie onder). Alle modules samen vormen de ‘Bredebieb’ opleiding, wat afgerond kan worden met een examen en certificering.
De investering voor de gehele leergang bedraagt € 4.995,- per deelnemer.

Investering van de Bredebieb Academy is inclusief examenkosten.

Intake

De ‘BredeBieb Academy’ heeft tot doel om het management en/of opinieleiders (zij die binnen Bibliotheken in staat zijn transitie te bewerkstelligen) door een leercurve te halen. Deze leercurve moet bij hen de capabiliteit ontwikkelen zodat zij zelf in staat zijn om een traditionele Bibliotheek te ontwikkelen tot een innovatieve bibliotheek in het hart van de samenleving.

De deelnemers werken aan de eigen business case van één bibliotheek, of aan een gemeenschappelijk vraagstuk van meerdere bibliotheken.

Deze doelstellingen worden het best bereikt wanneer per bibliotheek twee of drie medewerkers deelnemen aan het programma. Het ideale aantal deelnemers per editie ligt tussen de 13 en 18 deelnemers.

Doelstelling van de intake is tweeledig:

 • Als kick off van het programma willen we de specifieke opgave van de bibliotheek, dan wel de gemeenschappelijke opgave van meerdere bibliotheken in kaart brengen.
 • De deelnemers zullen op basis van de intake een opdracht meekrijgen om uit de eerste module van het programma optimaal rendement te halen.

Examen

Aan het einde van de leergang volgt een examen. De examencommissie zal de deelnemers beoordelen op basis van de eigen casuïstiek, de business case:

 • Inzicht in de regio, populatie, segmentatie, beleidsplannen, publieke/private partijen, concurrentie etc.
 • Definiëring van de Bredebiebmix: wat zijn de relevante maatschappelijke thema’s in de regio.
 • Vitale coalitie: wie zijn de strategische partners met welke de maatschappelijke thema’s kunnen worden aangepakt.
 • Programmering (plan, planning jaarkalender)
 • Uitrollen benodigde infrastructuur (voortbouwend op bestaande)

 Na het behalen van het examen volgt een certificaat.

Masterclass

 

Masterclass Benchlearning (20 juni)

Om gericht keuzes te kunnen maken voor stappen die genomen moeten worden, is het belangrijk om te weten hoe ver je als bibliotheek bent in de transitie en hoe dat zich verhoudt tot andere bibliotheken. Hoe kun je met de benchmark je resultaten van beleid meetbaar maken? En hoe kun je van en met andere bibliotheken leren om verder te komen in de transitie?

 

Masterclass Leiderschap in transitie (23 juni en 4 juli)

Transitie wordt vaak ingezet met een stappenplan van visie naar realisatie. Dat is een solide basis, maar in de praktijk ben je er daarmee niet. In elke fase van het veranderproces kunnen er tegenkrachten ontstaan, of onverwachte gebeurtenissen zijn, waardoor de verandering stagneert. Wat is nodig om uw rol in de verandering zo effectief mogelijk in te vullen? Hoe leer je vertrouwen op jezelf en zorgen dat anderen op jouw durven vertrouwen?

 

Masterclass Funding en finance (27 juni)

De rol van bibliotheken verandert en daarmee ook hun financiering: van klassieke subsidierelatie naar maatschappelijk ondernemerschap. De financiering staat onder druk en dus zijn nieuwe middelenstromen nodig. Deze masterclass biedt Inzicht in  de verschillende financieringsvormen om maatschappelijk ondernemerschap mogelijk te maken. Daarnaast biedt ze concrete handvatten voor het realiseren van funding voor hun eigen organisatie of programma (‘s). 

 

Masterclass Gebiedsgericht werken (18 juli)

Als maatschappelijke organisatie is het van belang dat je weet wie er in de regio wonen en wat de wensen en behoeften zijn van de inwoners. In deze masterclass wordt u stap voor stap meegenomen in het gestructureerd in kaart brengen van de inwoners van uw verzorgingsgebied. En met die kennis als feitenfundament wordt het mogelijk om goed onderbouwde keuzes te maken voor de programmering en de daarbij behorende communicatie.

 

Masterclass Toezichthouden (20 juli)

De transitie waar openbare bibliotheken voor staan, vergt ook een vernieuwing van de ‘governance structuur’ en bewustwording van verantwoordelijkheden tussen de toezichthouders en directeur/ bestuurder. Toezichthouders hebben een vernieuwd instrumentarium nodig om hun rol scherp en zuiver te spelen in relatie met bestuurders en stakeholders.

Direct inschrijven voor de Masterclass, klik hier.

Sprekers en docenten

onder voorbehoud
De kracht van de Bredebieb Academy zit hem in de combinatie van experts van de universiteit, ondernemers en branche vreemde experts. Zij helpen hun kennis en expertise direct toe te passen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.

De kerndocent, Maarten Crump zorgt als moderator voor samenhang en verbinding.

Maarten Crump

Maarten Crump

Associate Partner bij the Alignment House en Oprichter Bredebieb

Maarten is visionair in de wereld van de publieke sector. Als geen ander weet hij wat in de publieke wereld speelt, hoe stelsels en praktijk met elkaar schuren, en hoe deze werelden te verbinden in het realiseren van maatschappelijk rendement.
Wie stevig in zijn schoenen wil staan, moet over de grenzen van zijn eigen speelveld kijken. Maarten weet allianties te smeden van publieke en private partijen, die zowel oog hebben voor de behoefte van de eindgebruiker als van de opdrachtgever.

Prof. dr. Wim de Ridder

Prof. dr. Wim de Ridder

 

Hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente
Directeur van Futures Studies & Management Consultancy; bureau voor lange termijnverkenning en strategisch advies.

Module 1 – Visie ontwikkeling: Ontwikkelingen en uitdagingen

 

Marielle Stoelinga

Marielle Stoelinga

 

Associate Professor Universiteit Twente Creative Technology

Vanuit welk perspectief kijken we naar grote veranderingen, hoe komen we tot oplossingen, wat zijn onze kerncompetenties als bibliotheek? Hoe komen we tot ontwerpen van nieuwe dienstverlening en producten?

Module 2, innovatie ‘vormgeving’: Innoveren kun je leren.

 

 

Bart Nieuwenhuis

Bart Nieuwenhuis

 

Doet onderzoek en geeft lezingen over Business Modeling Innovation. Hij interesseert zich in methoden en instrumenten voor Business Modeling voor het ondersteunen van ICT gedreven innovaties in publieke en private organisaties.

Module 2 – Business Models: vertalen van nieuwe ontwerpen naar business modellen. Concepten voor coalities. Werken aan business model CANVAS

 

Barend van der Kraats

Barend van der Kraats

 

Strategisch adviseur Baker Tilly Berk, senior strategieconsultant op het gebied van strategische marketing, business development en bedrijfsstrategie.

Module 3 – Financiering: Business case, zoeken naar onconventionele financiers, nieuwe kasstromen

 

Pieter Klaassen

Pieter Klaassen

 

Aikidofilosoof, leraar en trainer. Zijn passie is om mensen te laten ervaren welke kracht zij hebben als zij in balans of aan zijn en wat zij daarmee kunnen in de praktijk. Hij ziet zichzelf als een groot kind dat onbevangen de wereld in kijkt en vandaaruit handelt en leeft.

Module 4 – Veranderen van A naar B

 

 

Monique Biemans

Monique Biemans

 

Verandermanager, communicatiestrateeg en teamcoach. Begeleidt teams en managers in organisaties in verandering. Daarbij richt zij zich op de menselijke kant van veranderen. Dit blijkt cruciaal te zijn voor het succes van verandertrajecten.

Module 4: Intern Alignment

Robbert de Vos

Robbert de Vos

 

Directeur & Initiatiefnemer Muziekids

“In de ruim 40 jaar als zelfstandig ondernemer heb ik door alle levenslessen geleerd om zakelijk maar vooral ook sociaal te ondernemen. Deze jaren hebben voor mij duidelijk gemaakt wat de zin van het leven is. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik me volledig ben gaan storten op de opbouw van de prachtige stichting Muziekids.”

Module 4: Zelfsturende teams, bewezen succes…

Aanmelden


 bibliotheekmedewerkers
 bibliotheekmedewerkers en directeur


editie 4 
editie 5 


Contact

10 + 3 =