De Bredebieb beweging laat zien dat er volop nieuwe kansen liggen voor een bibliotheek die midden in de lokale samenleving staat. Om deze kansen optimaal te benutten moet samenwerking gezocht worden met branchevreemde partners. De Bredebieb kan daar in ondersteuning bieden.

De boekenbibliotheek maakt plaats voor een brede bibliotheek die mensen helpt bij het leven van alledag. Thema’s rond de participatiesamenleving en het vinden en behouden van werk, gezond leven nu en in de toekomst, zelfontplooiing of een leven lang leren en community vorming zijn dan ook heel belangrijk voor de bibliotheek van nu en de toekomst. Evenals de lokale verankering en de samenwerking met diverse (branchevreemde) organisaties. Te denken valt aan combinaties met ziekenhuizen, volksuniversiteiten, zorginstellingen en of het UWV.

De leden van de kerngroep van de Bredebieb zien in de ontwikkelde Bredebiebmix het antwoord op de eisen die de samenleving aan bibliotheken stelt. Om de Bredebieb tot stand te laten komen, hebben de bibliotheken van Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht die samen met the Alignment House de kerngroep van de beweging vormen, een convenant getekend waarin zij hebben afgesproken samen te werken.

Schermafbeelding 2015-06-26 om 16.30.09

Elk lid van de groep neemt het voortouw in een van de onderdelen van de Bredebiebmix. Zo is Bibliotheek Arnhem volop bezig met informele educatie, ligt de integratie van online producten met de lokale fysieke bibliotheek bij Bibliotheek Assen en zet Bibliotheek Nieuwegein ‘De tweede verdieping’ zich in voor het ontwikkelen van producten rond lifestyle, gezondheid en welzijn. HR, de Bredebiebacademy en doorontwikkeling van het merk en het borgen van de samenhang van thema’s liggen respectievelijk bij de Bibliotheek Utrecht en the Alignment House.

Dat de Bredebieb beweging niet stil staat blijkt ook uit de interesse uit de sector. Door deelnamen aan een van de bijeenkomsten van de Bredebieb (het Bredebieblab) over het onderwerp Lifestyle/ Gezondheid/ Welzijn hebben de bibliotheken van Rivierenland en Nijkerk een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijnbrinkgroep. Deze organisaties willen samen met het regionale ziekenhuis en diverse zorgpartners in hun regio starten met de Bredebieb producten Gezondheidsplein en LocalConnect.

Daarnaast zijn negen bibliotheken lid geworden van de Bredebiebcommunity om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen maar juist ook om mee te kunnen praten over de thema’s uit de Bredebiebmix.

De toekomst behoort aan de Bredebieb.