Module 1 van de eerste editie van de Bredebieb Academy is succesvol van start gegaan. De deelnemers van de vijf bibliotheken hebben het als erg interessant en nuttig ervaren (zie onderstaand de reacties op de eerste module).
Vanwege de vele animo vanuit de bibliotheken is besloten om zo snel mogelijk de tweede editie vorm te geven. De tweede editie start op 14 april, meer informatie hierover vindt u op de website daar kunt u zich ook inschrijven.

BBA

Reacties van de deelnemers op de eerste module

De volgende bibliotheken hebben deelgenomen aan de eerste editie van de Bredebieb Academy:

  • Utrecht
  • De Tweede Verdieping (Nieuwegein)
  • Venlo
  • FlevoMeer
  • AanZet

Futuroloog Wim de Ridder heeft de deelnemers meegenomen in zijn brede kijk op de wereld en de innovatie die hij ziet aankomen. 

Denk eens na over de opgave van de bieb in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat mensen steeds meer zelf kunnen doen… Focus je als bibliotheek op de eindgebruiker en ontwerp je dienstverlening vanuit een gedeeld doel met de eindgebruiker.

Kerndocent Maarten Crump is op basis hiervan met de deelnemers naar hun ambitie en doelen gaan kijken, zodat zij een stip op de horizon kunnen bepalen in de wereld van morgen.

Wat gebeurt er als de visie alleen maar over je eigen bibliotheek gaat en niet over de omgeving waarin je actief bent? Hoe sluit je concreet aan op wat er in jouw werkgebied speelt?

In de avondsessie zijn de deelnemers onder begeleiding van Pascal Budding (strategisch adviseur gemeente IJsselstein) uitgedaagd om te kijken naar hoe zij deze ambities en doelen waar kunnen maken en wat daarvoor nodig is? Kan de bibliotheek dat alleen? Met welke partijen moeten ze samenwerken? 

Hoe wordt een bieb die aan het subsidie-infuus van de gemeente hangt een strategische partner en innovator van- en voor de gemeente?   

”Ik ben geïnspireerd geraakt om vanuit het denken van Wim de Ridder te komen tot extra vernieuwende output richting de Bredebieb.”

”We kunnen direct de input concretiseren en fijn om de bibliotheek in een ander perspectief te zien”

 

Bredebieb Academy

Bredebieb en Universiteit Twente hebben in co-creatie een programma ontworpen voor openbare bibliotheken. Het innovatieprogramma van de ‘Bredebieb Academy’ heeft tot doel om alle openbare bibliotheken in Nederland en België in staat te stellen slagvaardig te opereren en de bibliotheekorganisaties een ontwikkelimpuls te geven. De Bredebieb Academy werkt op basis van ‘action learning’: geen theoretische colleges maar kennis van experts van de universiteit, ondernemers en daarbuiten en deze direct toepassen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.

In vier stappen worden de ingebrachte vraagstukken in een hoog tempo met state-of-the-art kennis doorontwikkeld.

De persoonlijke ontwikkeling die men tijdens het programma doorloopt heeft tot doel dat men in staat is zelfstandig een herziene strategie te ontwikkelen en te implementeren om de traditionele bibliotheek te transformeren tot een waardevolle eigentijdse bibliotheek in het hart van de samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen wij bij u langs komen voor een afspraak of kunt u telefonisch terecht bij: Maarten Crump of op de website van de Bredebieb.