Minecraft: bouwplaats voor een digitale toekomst

(auteur: Gemma Wiegant, Bibliotheek De Tweede Verdieping) Gaming in de bieb, een gotspe? Toen vaktermen als mobs, alternatieve dimensies en het craften van blocks weergalmden tegen de boekenschappen van bibliotheek De tweede verdieping, keken de volwassen bezoekers...

Bredebieb convenant ondertekend

De Bredebieb beweging laat zien dat er volop nieuwe kansen liggen voor een bibliotheek die midden in de lokale samenleving staat. Om deze kansen optimaal te benutten moet samenwerking gezocht worden met branchevreemde partners. De Bredebieb kan daar in ondersteuning...

Subsidieaanvraag voor Gezondheidsplein en LocalConnect

Vanuit hun enthousiasme naar aanleiding van het Bredebieblab van 25 maart jongstleden, hebben de bibliotheken Rivierenland en Nijkerk 15 april een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijnbrink Groep. Om vanuit het provinciale innovatiebudget in hun regio’s te gaan...

Dream it, make it, share it! – lezingen & workshops

De nieuwe technologieën en innovaties van de toekomst.. Hoe zien die eruit en door wie worden ze gemaakt? En wat betekenen ontwikkelingen op het gebied van tech, art & entrepeneurship voor de industrie en het bedrijfsleven? In mei en juni tijdens ‘Dream it,...